Obchodní podmínky a Ochrana osobních údajů VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – MOOFI.CZ 1. Identifikace prodávajícího 1.1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Moofi World s.r.o.. se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno, Česká republika identifikační číslo: 05360234, zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, spisová značka: C 92399 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.moofi.cz 2. Základní ustanovení 2.1. Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kde na jedné straně je společnost Moofi World s.r.o.. se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno, Česká republika identifikační číslo: 05360234, zapsaná v Obchodním registru Krajského soudu v Brně, spisová značka: C 92399, jako prodávající (dále jen „prodávající“) a na straně druhé je kupující, který může být spotřebitelem nebo podnikatelem (dále jen „kupující“). 2.2. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavíraní a plnění spotřebitelské smluvy nejedná v rámci předmětu svojí obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, jako i souvisejícími předpisy. 2.3. Podnikatelem se rozumí: 2.3.1. osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 2.3.2. osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, 2.3.3. osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, 2.3.4. osoba, která vykonává hospodářskou výrobu a je zapsaná do evidence podle zvláštních předpisů. 2.4. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, kterým je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí podle českého právního řádu a příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., českého občanského zákoníku, v znění pozdějších předpisů, jako i souvisejícími předpisy. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy. 2.5. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, kterých neoddělitelnou součást tvoří reklamační řád a že s nimi souhlasí a to ve znění platném a účinném v době odeslání objednávky. Kopii VOP dostane kupující jako přílohu při potvrzení objednávky na udanou emailovou adresu. 2.6. Kupující výslovně souhlasí s tím, že doručování dokumentů probíhá výlučně elektronickou formou, a to na e-mail kupujícího uvedený v jeho uživatelském účtu nebo při objednávce. Adresa prodávajícího je [email protected] 2.7. Tyto VOP jsou k dispozici na internetových stránkách prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. 3. Prodávané produkty 3.1. Produkty prodávané prodávajícím jsou zobrazeny na stránkách www.moofi.cz. 3.2. Prodávané produkty jsou z oblasti použitého textilu a doplňků (second hand). 3.3. Všechny obrázky, které jsou na webu uvedené, představují právě ten produkt, i které jsou uvedené. Kupující bere na vědomí, že zboží prodávané na webu už bylo používané a může nést znaky používání, a proto je kupující před zakoupením zboží povinný podívat se na jeho stav podle uvedené fotografie a popisu. 3.4. Kupující je, protože jde o použité zboží, povinný si zakoupené zboží ošetřit před prvním použitím (vyprat, vyžehlit,...). Údaje o údržbě zboží jsou uvedené přímo na zboží ve formě symbolů, nebo v detailu vystaveného zboží a výklad symbolů pro údržbu je uvedený na adrese www.moofi.cz 4. Objednávkový proces 4.1. Objednávat je možné prostřednictvím elektronického obchodu www.moofi.cz 4.2. Jak objednat prostřednictvím elektronického obchodu 4.2.1. Nejprve je nutné vybrat zvolený produkt, jeho variantu (je-li dostupná, např. velikost, barva, nebo si zvolit požadované parametry produktu) a vložit ho do elektronického košíku tlačítkem „Koupit“. Po vložení produktu do košíku je možné pokračovat v nákupu, nebo přejít do Košíku. 4.2.2. Košík má čtyři kroky. V prvním kroku si zákazník kontroluje jeho obsah, může upravit množství produktů (je-li dostupné) a případně vložit slevový kupón nebo dárkový poukaz, když ho zákazník má k dispozici. 4.2.3. V druhém kroku si zákazník volí způsob dopravy a platby za zboží. Dostupné možnosti jsou specifikované v bodě 10 a 11 v těchto VOP. 4.2.4. V třetím kroku zákazník vyplňuje údaje potřebné pro doručení zboží, nebo se může přihlásit do svého uživatelského účtu a údaje potřebné pro doručení budou vyplněny automaticky. Více informací k uživatelskému účtu je popsáno v bodě 7 v těchto VOP. 4.2.5. Ve čtvrtém kroku se nachází rekapitulace objednávky, potvrzení souhlasu se zpracováním osobních údajů a odeslání objednávky. Proces uzavření smlouvy je popsaný v následujícím bodě těchto VOP. 4.3. Zákazník odpovídá za údaje a jejich správnost, zadané v průběhu objednávkového procesu. Pokud tyto údaje nejsou přesné, nebo pravdivé, musí zákazník kontaktovat prodávajícího na kontaktech uvedených v bodě 4.1.2 resp. 4.1.3., a to bez zbytečného odkladu a když náhle zákazník zjistí, že údaje neodpovídají skutečnosti. 4.4. Provozní doba 4.4.1. Objednávky přes internetový obchod prodávajícího: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 5. Kupní smlouva 5.1. Pokud je kupující spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající bezodkladně potvrdí kupujícímu potvrzujícím emailem na kupujícím udaný email a k uzavření smlouvy dochází právě tímto potvrzením ze strany prodávajícího. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění VOP prodávajícího. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) je možno měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Pro výjimku z tohoto postupu čtěte bod V Objednávání. 5.2. Pokud je kupující podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem. A samotná kupní smlouva je uzavřená momentem doručení potvrzení o přijetí objednávky prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem, a to na podnikatelův udaný email při odeslání objednávky. 5.3. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. 5.4. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně 5 let od její uzavření, nejdéle však na dobu podle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným straným. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou zřejmé z těchto VOP, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. 6. Doručování dokumentů 6.1. Kupující souhlasí s tím, že jako způsob doručování dokumentů může být použita jeho emailová adresa uvedená v jeho uživatelském účtu, nebo v objednávce. 7. Uživatelský účet 7.1. Na základě registrace kupujícího na internetové stránce prodávajícího, může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Z tohoto rozhraní může objednávat zboží (dále jako uživatelský účet). Objednávat zboží uživatel může i bez založení uživatelského účtu. 7.2. Při registraci na internetové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správné a pravdivé veškeré údaje. Tyto údaje je kupující při jakékoliv změně povinný aktualizovat. Prodávajícím jsou údaje uvedené v uživatelském účtu, považované za správné. 7.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečený uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovat mlčenlivost s ohledem na tyto informace, které umožňují přístup k uživatelskému účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. 7.4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to v případě, pokud kupující svůj uživatelský účet déle jak 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší svoje povinnosti z kupní smlouvy (včetně VOP). 7.5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to s ohledem na údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, nebo jeho partnerů. 8. Ceny 8.1. Všechny ceny jsou smluvní. V internetovém obchodě jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tzn. včetně DPH, to se netýká případných poplatků za dopravné apod. 8.2. Doporučená (původní) cena znamená cenu zboží, za kterou se dané zboží běžně prodává na trhu, nebo za kterou bylo dříve prodáváno na www.moofi.cz. 8.3. Kupující dostane zboží za cenu platnou v čase objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před vykonáním objednávky obeznámit s celkovou cenou včetně DPH. Tato cena bude uvedená v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před vykonáním objednávky obeznámit se skutečností po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. 8.4. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin 9. Záruční podmínky 9.1. Záruční podmínky na zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy. 9.2. Jako záruční list slouží nákupní doklad (Dodací list), přiložený u objednávky. 9.3. Kupujícím, kteří jsou spotřebiteli, dává prodávající 24 měsíční záruku na produkt, kupujícím, kteří jsou podnikateli, se záruční doba neposkytuje. 9.4. Záruka se nevztahuje na vady, které mají produkty v okamžiku zakoupení, a zároveň o nich kupující věděl, nebo mohl vědět v době koupě produktu (např. z fotografie nebo popisu produktu). Kupující bere na vědomí, že produkty prodávané v elektronickém obchodě www.moofi.cz byly používané a proto z principu nesou známky opotřebení. 1. Platební podmínky 10.1. Prodávající poskytuje následující platební možnosti: 10.1.1.platba přes platební bránu PayU (platba kartou, nebo online tlačítky jednotlivých bank) 10.1.2.platba předem bankovním převodem 10.1.3.na dobírku při doručení zásilky (Zákazník platí při předání zásilky přepravcem), 10.2. zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, ale nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží na kupujícího. 10.3. Zboží bude expedováno až v momentě zaplacení (kromě metody platby na dobírku) 1. Dodací podmínky 11.1. Zasílání přepravní službou - DPD: 11.1.1.Zboží je možné kupujícímu zaslat přepravní službou. Přepravce garantuje doručení zásilky kamkoliv v ČR do 2 pracovních dnů. Cena přepravy se řídí podle ceníku, aktuálního v den objednávky, který je k dispozici na webové stránce www.moofi.cz 11.1.2.Kupující, který je podnikatelem, je povinný (kupující, který je spotřebitelem, je tento způsob doporučen), aby bezprostředně při dodání zásilky, překontroloval spolu s dopravcem její stav (počet balíků, neporušenost obalu) podle objednávky. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nutné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. 11.1.3.Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutné okamžitě oznámit emailem na adresu [email protected], sepsat s dopravcem protokol o škodě a tento bez zbytečného odkladu zaslat emailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečné reklamace neúplnosti nebo zevního poškození zásilky, nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost poukázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou. 11.2. Zasílání Českou poštou: 11.2.1.Zboží je možné kupujícímu zaslat Českou poštou. Přepravce garantuje doručení zásilky kamkoliv v ČR do 2 pracovních dnů. Cena přepravy se řídí podle ceníku, aktuálního v den objednávky, který je k dispozici na webové stránce www.moofi.cz 11.2.2.Kupující, který je podnikatelem, je povinný (kupující, který je spotřebitelem, je tento způsob doporučen), aby bezprostředně při dodání zásilky, překontroloval spolu s dopravcem její stav (počet balíků, neporušenost obalu) podle objednávky. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nutné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. 11.2.3.Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutné okamžitě oznámit emailem na adresu [email protected], sepsat s dopravcem protokol o škodě a tento bez zbytečného odkladu zaslat emailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečné reklamace neúplnosti nebo zevního poškození zásilky, nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost poukázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou. 11.3. Lhůty odeslání/doručení: 11.3.1.Zásilky jsou odesílány do 1-3 pracovních dní od objednání 11.3.2.Zásilky jsou doručeny do 1-2 pracovních dní od odeslání 11.3.3.Celkový proces doručení zásilky od jejího objednání je 2-5 pracovních dní. 2. Odstoupení od smlouvy 12.1. Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel 12.1.1.Ve smyslu ustanovení zákona má kupující právo od takto uzavřené smlouvy odstoupit bez udání důvodu do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zásilky nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby, přičemž je nutné, aby byl v uvedené lhůtě doručený dokument o odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Toto právo má kupující i v případě, kdy si zboží objednané prostřednictvím internetu vyzvedl osobně v prostorách výdejního místa prodávajícího (pokud ho prodejce nabízí). Celý postup vrácení zboží ve 14 denní lhůtě je popsán v samostatné záložce na tomto odkazu Vrácení zboží 12.1.2.Jakmile kupující zašle prodávajícímu informaci o odstoupení od smlouvy, je povinný mu do 14ti dnů zaslat zpět zboží, včetně kompletní dokumentace (Dodací list s označenými produkty, které zákazník vrací, číslo bankovního účtu pro vrácení platby a nepoškozené zboží včetně EAN čárových kódů). 12.1.3.Odstoupení od smlouvy je možné uskutečnit prostřednictvím elektronické pošty nebo písemně na adresu skladu prodávajícího Moofi World s.r.o., Semanského 105/15, 10400, Praha-Uhříněves, Česká republika. 12.1.4.Zboží musí kupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací., nepoškozené, čisté, pokud možno v původním obalu, ve stavu a hodnotě, ve které jej převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní, či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku 12.1.5.Kupující bere na vědomí, že jsou-li ke zboží poskytované dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřená s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy, darovací smlouva ztrácí účinnost a kupující je povinný spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že takto neučiní, bude to chápáno jako bezdůvodné obohacení kupujícího. 12.1.6.Náklad na vrácení zboží nese spotřebitel. Všechny zásilky by měly být pojištěné a dohledatelné online systémy dopravců (zasílat minimálně jako "Doporučenou zásilku"). V opačném případě bere riziko za ztracení zásilky dopravcem na sebe spotřebitel a nemůže mu být uznáno vrácení zboží. 12.2. Odstoupení a zboží zasílejte na adresu: Moofi World s.r.o., Semanského 105/15, Praha - Uhříněves, 104 00, Česká republika 3. Ochrana osobních údajů 13.1. Prodávající prohlašuje, že všechny osobní údaje důvěrné, budou použité k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím, marketingových akcí prodávajícího a mohou být poskytnuty třetí osobě např. situace související s distribucí či platebním stykem, týkající se objednaného zboží (oznámení jména a adresy dodání) a také obchodním a smluvním partnerům společnosti. Prodávající je registrovaný na úřadě pro ochranu osobních údajů v České republice. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, především na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuté dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďované, zpracovávané a uchovávané v souladu s platnými zákony. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas na shromažďování a zpracování těchto osobních údajů na účely splnění předmětu uzavíraného kupní smlouvou a využití pro marketingové účely prodávajícího ( především pro zasílání obchodních oznámení, sms) a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu prodávajícího. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, především prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách prodávajícího. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím citovaného kontaktního formuláře, včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění nevyhovujícího stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům). 13.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na internetové stránce možné utvořit a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, i kdyby nedocházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předcházející věty kdykoliv odvolat. 4. Práva z chybného plnění 14.1. Prodávající je zodpovědný za to, že produkt v době jeho dodání nemá vady, které by bránily jeho použití (např. dodání jiného produktu, než který byl kupujícím objednaný). 14.2. Zjistí-li kupující, že je produkt vadný, musí bez odkladu kontaktovat prodávajícího, nejdéle do 2 měsíců od tohoto zjištění. Pravidla pro chybné plnění se použijí nejdéle do 6 měsíců od doručení produktu, v opačném případě nese odpovědnost za chybné plnění kupující. 5. Informace k řešení sporů 15.1. Spory ze smluv jsou většinou řešené obratem prostřednictvím emailu na adresu [email protected] nebo na telefonním čísle (+420 732 624 146), v době provozu zákaznické podpory, která je uvedená na webové stránce www.moofi.cz. 15.2. Informace o alternativním řešení sporů 15.2.1.Kupující, který je spotřebitelem, má v souladu s příslušnými ustanoveními zákona právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu, pokud není spokojený se způsobem, kterým prodávající vyřešil jeho reklamaci, nebo se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. 15.2.2.Kupující, který je spotřebitelem, má právo podat návrh na začátek alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů, pokud prodávající na žádost, uvedenou výše odpovídal zamítavě, nebo na ni neodpověděl do 30 dnů od doručení žádosti. 15.2.3.Subjektem alternativního řešení sporů vyplývajících z kupních smluv, na které se vztahují tyto obchodní podmínky je Česká obchodní inspekce, IČO:00020869, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00, Praha 2, adresa na podání elektronických podání http://www.coi.cz/cz/e-podatelna-elektronicky-kontakt-na-coi/?inspektorat=1 6. Závěrečná ustanovení 16.1. Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.4.2017. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění. V Brně dne 1. 4. 2017 Ochrana osobních údajů Při nakládání s daty se Moofi World s.r.o. řídí zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Prohlášení o ochraně osobních údajů. Společnost Moofi World s.r.o., provozovatel eshopu Moofi.cz prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. Osobní údaje neposkytujeme žádné třetí straně. Jaké údaje shromažďujeme? Shromažďujeme pouze nezbytně nutné údaje pro realizaci objednávek a správného doručení zásilek, kterými jsou: • jméno, příjmení (případně název společnosti) • adresa pro fakturaci a případně adresa pro doručení zásilky • telefon a email V naší evidenci také zůstavají všechny vaše objednávky na eshopu Moofi.cz spolu s vystavenými fakturami a případnými dobropisy. K čemu údaje slouží? Vaše osobní údaje slouží pouze pro správné fungování objednávkového procesu a pro komunikaci s vámi. Jak můžete existenci těchto dat ovlivnit? Vaši registraci na eshopu Moofi.cz můžete kdykoliv bez údání důvodů zrušit. Učinit tak můžete, když nás kontaktujete na emailu [email protected] Odebírání newsletteru můžete zrušit stejným způsoben a nebo kliknutím na příslušný odkaz pro odhlášení, který je součástí každého emailu, který od nás dostáváte. Pokud budete využívat eshopu Moofi.cz, každou objednávkou udělujete souhlas s Obchodními podmínkami a také s podmínkami Ochrany osobních údajů. V Brně dne 24.5.2018